Δραστηριότητες

Ανακαινίσεις

Παρέχουμε τη δυνατότητα ανακατασκευής παλαιών, παραδοσιακών κτηρίων εγγυώμενοι την απόλυτη κατασκευαστική τους σταθερότητα, χωρίς να θίγουμε την παραδοσιακή αρτιότητα τους.