Δραστηριότητες

Σοβαντίσματα

Λόγω της παραδοσιακής μορφής των κτηρίων του νησιού συνεχίζουμε την ανοικοδόμηση κτηρίων στο ίδιο αρχιτεκτονικό μοτίβο, σεβόμενοι πάντα όλες τις ιδιομορφίες της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής όπως για παράδειγμα “αρμολόγητο”. Παράλληλα έχουμε τελειοποιήσει και τις σύγχρονες τεχνικές σοβαντίσματος με υλικά ευρωπαϊκών προδιαγραφών (τυποποιημένους σοβάδες).