Δραστηριότητες

Τούβλα

Η επιχείρησή μας κατασκευάζει τούβλα με ενδιάμεση μόνωση και τούβλα προς εγκατάσταση εξωτερικής θερμομόνωσης.